Beheer je e-boeken

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar inmiddels heb ik een aanzienlijk aantal digitale boeken.
Niet in de laatste plaats, omdat al jaren een abonnement heb bij Boekchoice (eerder: Elly’s Choice); dat is dus – even rekenen – 8 x 12 (maanden) – in elk geval 96 boeken. Daarnaast heb ik in de loop der jaren zo langzamerhand een behoorlijke digitale boekenkast vol …..

Mijn papieren boeken-beheer is een ramp ….. maar ik weet wél waar ik welk boek kan vinden. Er zijn drie …. nee vier plekken: de boekenkast in mijn woonkamer, een reeks boeken in mijn slaapkamer en een aantal op m’n logeerkamertje ….
In elk geval: geen duidelijke rangschikking per genre, laat staan op naam van de auteur of iets dergelijks.

Wat dat betreft is mijn elektronische boekenkast beter geordend:

1. Alle boeken hebben – net als de naam van bestanden op de computer – ook een ‘naam’.
En die begint bij al mijn boeken met de achternaam van de auteur. Mocht dat bij aanschaf niet het geval zijn, dan wijzig ik die naam naar de volgende ‘standaard’:
– achternaam, voornaam (tussenvoegsel)
– gescheiden door een streepje: de titel van het boek
– (tussen haakjes): het genre en het jaar van publicatie, gescheiden door een punt-komma

Kortom: Het boek ‘Mijn Velsener jongensjaren’ van Theo Valijn, gepubliceerd in 1980, zou de volgende ‘naam’ hebben:

Valijn, T. – Mijn Velsener jongensjaren (autobiografie; 1980).epub

Die laatste toevoeging .epub is belangrijk, dus zorg dat er altijd voor dat die erachter staat anders kan het boek niet ‘gezien’ worden door je reader.

2. Alle boeken staan in één hoofdmap op mijn computer
Deze hoofdmap (en daaronder een paar submappen, bijvoorbeeld per genre) is ‘heilig’, waarmee ik het volgende bedoel.
Alle boeken worden vanuit deze bron bewerkt, aangepast (naam, metagegevens, lay-out …. etc.).
Daarnaast staan een aantal boeken in de ‘cloud’ en uiteraard op mijn Kobo e-reader en/of mijn tablet ….. máár:
die boeken ‘elders’ zijn altijd in kopie daar neergezet vanuit de hoofdmap. Dus ik kan ze met een gerust hart verwijderen van mijn iPad, e-reader of van mijn opslaglocatie in de ‘cloud’, want ze staan altijd op een veilige bronlocatie …. !

3. Omdat die hoofdmap zo heilig is, maak ik er zeer geregeld een veiligheidskopie van
Met boeken is het net als met foto’s: tastbare foto-albums …. daar moet je zuinig op zijn, maar – net als papieren boeken en andere belangrijke papieren documenten (actes, diploma’s, polissen ….) – het is een ‘kwetsbaar’ bezit: er is maar één exemplaar van en bij brand- en/of waterschade ben je alles kwijt!
Hét grote voordeel van digitale foto’s en boeken (en digitale, evt. gescande waardepapieren) is, dat je er een veiligheidskopie van kan maken en die bewaren op een ándere plek dan waar je er (in de regel thuis) ‘gebruik’ van maakt.

Nou …. in hoofdlijnen is het dat wel zo beetje.
Wat je verder ook met die e-boeken doet: in de basis is het voorgaande de meest overzichtelijke manier om met je collectie om te gaan.

Lees ook het artikel over het plaatsen van boeken op een Kobo reader
Een artikel over het gebruik van Calibre als je eigen bibliotheek volgt nog ….

En dan nog een laatste ‘tip’:
Hoewel het mogelijk is om op een e-reader 1000 boeken (of meer) te plaatsen, raad ik dat af. Beschouw je e-reader als vervanger van één boek (of een aantal meer die je ook leest of binnenkort wil lezen).
Een e-reader en/of tablet zijn nu eenmaal ongeschikt om te kunnen raadplegen als een soort bibliotheek.
Verwijder boeken die je gelezen hebt van je e-reader en/of tablet. Mocht je bij willen houden welke boeken je gelezen hebt, maak dan een sub-map ónder je HOOFDMAP met boeken (zie hiervoor) aan en verplaats vanuit je hoofdmap de gelezen boeken naar de map ‘gelezen’.